Doelstelling Stichting Engelenwerk

De doelstelling van Stichting Engelenwerk is:
het gedachtegoed van het paragnostische medium Carina Dresschers, in de vorm van het gesproken woord, beeldmateriaal, schriftmateriaal, de video en foto opnamen e.d. te bewaren en verspreiden.

Het medium Carina wil geïnteresseerden d.m.v. evenementen e.d. spiritueel helpen te groeien. En zo ook heling, genezing en verlichting bewerkstelligen.

Stichting Engelenwerk is een non-profit organisatie;
dit betekent dat zowel Carina als haar team van hoofden en vrijwilligers, verrichten alle diensten geheel belangenloos. Zij achten zichzelf in dienst van de Bron en de Engelen en verrichten deze werken ten bate van de mensheid en de behoeftige kinderen.
Alle financiële opbrengsten van de door de stichting georganiseerde evenementen en van de engelenvrienden (de donateurs) vloeien volledig in de kas van de stichting. Sinds december 2017 steunen wij de non-profit organisatie "Engele van Zitterd-Gelaen". 
Lees meer: Doelstelling Stichting Engelenwerk