De 4 Goddelijke Peilers van het Goddelijk Onderbewustzijn of te wel ons Hogere Zelf (rechtstreeks in verbinding met de Heilige Geest)
1. Onuitputtelijke Liefde
2. Onbenoembare Wijsheid
3. Onmetelijke Intelligentie
4. Alles kunnend creatief, scheppend vermogen.

Ieder mens bezit over deze eigenschappen, voortkomend uit het Godsdeel (het Hogere Zelf) uit ons ware diepste wezen.
Echter in hoeverre iemand deze eigenschappen erkent, vrijmaakt en gebruikt, hangt af van het ontwikkelingspad dat iemand gaat.

4 Goddelijke superego eigenschappen - Lichtenergieën
1. LIEFDE
2. WAARHEID
3. GERECHTIGHEID
4. MEDEDOGEN
Deze eigenschappen worden gedreven en gevoed door het diepste zuiverste zijn in ons, door het Hogere Zelf. De waarlijk verlichte mens accepteert voor zichzelf enkel deze eigenschappen. Zo denkt hij, zo voelt hij, zo spreekt hij en zo doet hij.
De engelen, vanuit alle hierarchiën, kennen enkel deze eigenschappen en stimuleren ieder mens deze te kennen en te leven.


De 4 ego eigenschappen - Donkere energieën
1. HAAT
2. LEUGEN
3. ONRECHT
4. WREEDHEID
Deze eigenschappen zitten in ieder mens en worden gestimuleerd door de demonen en het Luciferiaanse en Satanische.
Wij zijn geincarneerd om deze eigenschappen te leren kennen én te overwinnen; in en buiten onszelf.

Waar liefde is, daar is waarheid en geen leugen.
Waar waarheid daar, is gerechtigheid en geen onrecht.
Waar gerechtigheid is, daar is mededogen en geen wreedheid.

Omgedraaid: waar liefde ontbreekt, heerst haat. .
Waar waarheid ontbreekt, heerst leugen.
Waar gerechtigheid ontbreekt, heerst onrecht.
Waar mededogen ontbreekt, heerst wreedheid.

Het begint dus allemaal met LIEFDE. De eerste energie ontsprongen uit de Bron. Deze eerste energie ontsprongen uit de Bron, is de Christus-energie.