Al vanaf het eerste begin, in het jaar 1979, dat Carina meditatie avonden hield in haar eigen huis, brachten mensen geschenkjes mee en wilden een donatie, dus geld geven.
Vanaf die allereerste keer heeft Carina het geld weggegeven aan een goed doel. In opdracht van haar Begeleiders aan een kinderdoel. Zo blijft haar dienstverlening zuiver en onbaatzuchtig.

Toen de evenementen steeds massaler werden en er steeds meer geld geinvesteerd moest worden, maar er ook winst uit de evenementen kwam, heeft zij Stichting Engelenwerk opgericht in 2004.
Deze stichting is een non-profit organisatie en heeft ook bij de belastingdienst deze status.
Dat houdt in dat transparant is wat er binnen komt en waar het geld naar toe gaat.
Het geld gaat rechtstreeks, zonder dat iemand er één cent aan verdiend, vanuit Stichting Engelenwerk naar kinderdoelen. Letterlijk bedoeld om de allerarmste en meest behoeftige kinderen in kleinschalige projecten te ondersteunen. Het geld wordt ook daadwerkelijk aan de kinderen besteed en er word veel goeds mee gedaan.
Een mooier en dankbaarder doel dan kinderen is er niet.
Carina zegt altijd: "alle kinderen van de wereld, zijn de zorg van ons ALLEMAAL".