De doelstelling van Stichting Engelenwerk is:
het gedachtegoed van het paragnostische medium Carina Dresschers, in de vorm van het gesproken woord, beeldmateriaal, schriftmateriaal, de video en foto opnamen e.d. te bewaren en verspreiden.

Het medium Carina wil geïnteresseerden d.m.v. deze website en evenementen e.d. spiritueel helpen te groeien. En zo ook heling, genezing en verlichting bewerkstelligen.

Stichting Engelenwerk is een non-profit organisatie;
dit betekent dat zowel Carina, als haar team van hoofden en vrijwilligers, alle diensten geheel belangenloos verrichten.
Zij achten zichzelf in dienst van de Goddelijke Bron en de Engelen en verrichten deze werken ten bate van de mensheid en de behoeftige kinderen.
Alle financiële opbrengsten van de door de stichting georganiseerde evenementen en van de engelenvrienden (de donateurs) vloeien volledig in de kas van de stichting.  Het geld wat ik en mijn team en de engelenvrienden (de donateurs) belangenloos bijeen brengen Stichting Engelenwerk, is bedoeld om rechtstreeks anderen te ondersteunen, m.n. kinderen.
Mijn stichting Engelenwerk steunt altijd kinderdoelen van kleinschalige projecten, waarmee wij een directe contact lijn onderhouden. Zo komt iedere cent bij de kinderen!
Momenteel is dit het kindertehuis in Oeganda "Home sweet Home",  opgericht en geleid door de nederlandse Suzan en haar man Zenon. Geweldige bijzondere mensen met een groot hart.

Stichting Engelenwerk organiseerde voorheen, van 1979 tot 2013, jaarlijkse 2 evenementen gepresenteerd door Carina, te weten Wereld Engelen Dag in oktober en de Kerstmeditatie in december.
De doelstelling van Wereld Engelen Dag (WED) was onder leiding van Carina ons te verbinden met alle mensen op de wereld die bezig zijn met WED en contact te maken met de energie van de Engelen en andere Licht en Liefdewezens.
Carina hielp ons belangrijke groei en ontwikkeling door te maken en heling en kracht te ervaren in deze zo belangrijke tijd, de tijd naar Verlichting toe.
De doelstelling van de Kerstmeditatie of Nieuwejaarsmeditatiewas contact te maken met het Christusbewustzijn; de universele liefde en de cyclus van het voorbije jaar goed overdacht en bewust af te sluiten en ons voor te bereiden op het komende jaar welk een hogere trilling meebrengt met andere leerprocessen en opdrachten.

Wereld Engelendag en de Kerst en Nieuwejaarsmeditatie evenementen worden vanaf 2012 niet meer gepresenteerd.