Lidmaatschappen, functies en erkenningen

1979 - 1990: Lid van de NFPN (beroeps organisatie van Paranormale Genezers).
1979 - 1990: Public relations voor de NFPN.
1984 - 1990: Coördinator van de Toelatingscommissie district zuid-oost (Oostbrabant-Limburg) v.d. NFPN.
1988 - 1990: Voorzitterschap district zuid-oost v.d. NFPN.
1990 - heden: Lid van de VBAG (Vereniging ter Bevordering Alternatieve Geneeswijze - de grootste beroepsvereniging van Nederland).
1993 - heden: Oprichten en besturen van school voor het opleiden van paranormaal begaafden: "Praktische opleiding tot Paranormaal Genezer(es)" (HBO Opleiding).
1996: Erkenning van deze school door VBAG.
1996: Erkenning van deze school door ANG (Alliantie Natuurlijke Geneeswijzen).
2000: Register-therapeutschap (eis wet BIG) door Sirtag (Stichting Instituut voor Registratie van Therapeuten Andere Geneeswijzen).
2000: G.T.A.G. Therapeut (Geregistreerd Therapeut Andere Geneeswijzen).
2000: A-lid MBOG (Maatschappij ter Bevordering Orthomoleculaire Geneeswijze).
2001: Vergunning van Inspectie Gezondheidszorg Limburg voor het voeren van een eigen Apotheek enkel voor Orthomoleculaire, Fythotherapeutische, Gemmotherapeutische en Homeopathische Middelen.
2004: Oprichten en besturen van Stichting Engelenwerk, waarin alle gedachtengoed van mij bewaard word. Tevens beheert de stichting de opbrengsten van de door mij belangeloos gegeven evenementen en steunt hiermee doofstomme en kansarme kinderen.
2005: Oprichten en besturen van Academie voor Energetische Natuurgeneeswijzen.
2005: Erkenning van Academie voor Energetische Natuurgeneeswijzen door V.B.A.G.en Sirtag en G.T.A.G.
2010: SRBAG (stichting registratie beroepsbeoefenaren alternatieve geneeswijzen)
2013: RBCZ: HBO Register beroepsbeoefenaren complementaire gezondheidszorg
2016: SCAG: Stichting complementaire en alternatieve geneeswijzen, geschillencommisie
2018-19: KAB koepel alternatieve geneeswijze, geschillen orgaan.

Aan de academie kon men tot 2012 de volgende opleidingen volgen: 
1 de HBO opleiding voor Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut volgens de psycho-neuro-immunologie
2 de HBO opleiding Anatomie-Fysiologie en Pathologie