Persoonsgegevens:
Maria Catharina Elisabeth Dresschers
Geb: 10-06-1958 te Heerlen

Adres Stichting Engelenwerk sinds 2004
Raadhuisstraat 3
6447 AP Merkelbeek.
e-mail: stichting-engelenwerk@live.nl
website: www.stichtingengelenwerk.com
k.v.k.nr. 140 82 600
Regiobanknummer NL 18 RBRB 0825 162 025 te naam van de Gast-Dresschers te Merkelbeek.

In dit C.V. staan mijn opleidingen, studies, bestuurlijke functies e.d. en erkenningen die betrekking hadden op mijn praktijk en academie.
Opleidingen:
1979 - 1982: Opleiding NFPN (Nederlandse Federatie voor Paranormale Natuurgenezers).
1980 - 1983: Opleiding klassieke Hypnotherapie.
1983 - 1986: Opleiding Shiatsu therapie.
1986 - 1989: Opleiding Hypno-Gedrags en Verbaaltherapie NLP (neuro-linguïstisch programmeren).
1989 - 1990  Master-Practitioner NLP.
1987 - 1991: Metafysica.
1992 - 1995: Esoterische wijsbegeerte.
1996 - 1999: Opleiding HBO- niveau A.F.P. (Anatomie, Fysiologie en Pathologie) (eis wet BIG).
1996 - 1998: Kinesiologie.
1996 - 1998: Orthomoleculaire basis geneeskunde.
1998 - 1999: Opleiding Voices-Dialogue en Inner Child Therapy.
1998 - 1999: Bio-energetica.
1999 - 2000: Opleiding Hypnotherapeutische Regressie Technieken.
1999 - 2000: Opleiding Orthomoleculaire klinische PNI Geneeskunde.( Klinische Psycho-Neuro-  
                      Immunologie)
2000 - 2001: Verdieping Regressie Technieken.
2001:           Alfa-training, mindcontrole basis.
2001:           Alfa-training, mindcontrole, gevorderden.
2001 - 2002: Vervolg-opleiding voor gevorderden Orthomoleculaire klinische PNI Geneeskunde.
2003 - 2004: Cursus arbeidsreïntegratie combinatie Hypnotherapie.
2003 - 2019: Jaarlijkste Bijscholing Orthomoleculair Therapeut volgens klinische PNI.
2016:           2 HBO opleidingen afgesloten Medisch en Psychosociaal en voldoet hiermee aan de door de overheid verplicht gestelde z.g. Plato eisen voor beroepsbeoefenaren in de complementaire gezondheidszorg.
Juli 2019: met vervroegd pensioen mede door gezondheidsklachten.
Na 40 jaar dienstverlening einde praktijkvoering!