kindergebedjes

Kinderen leren te bidden is belangrijk.
Wat een kind niet geleerd heeft, kán het ook niet leren te gebruiken, wanneer het daar behoefte aan heeft.
Wat een kind wél geleerd heeft, wordt een onderdeel van de belevingswereld van het kind.
Het is een goede gewoonte om ook van God Vader en God Moeder en de Engelen bewust te zijn. 
Eigenlijk is dit een heel natuurlijk gegeven. 
Veel kinderen zijn zich (nog) steeds bewust dat er een engel en/of een gids bij hem is en vinden het ook heel gewoon deze te zien, te voelen en ertegen of ermee te praten.
Bidden is niets anders dan praten; contact maken en je bewust zijn van Hogere Machten en Krachten.
Bidden is ook vragen om wat je nodig hebt.
Maar ook leren te bedanken voor alles wat goed gaat en wat fijn in je leven is.
Wat een kind al vroeg geleerd heeft en als fijn en prettig en veiligheid gevend ervaart, zal het ook in zijn verdere leven gebruiken.

Hier vindt u kindergebeden, waarbij ook 1 gebedje speciaal voor de allerkleinsten, om hun beschermengel aan te roepen.
Heel snel kent een kind dit gebedje van buiten.
Door aan het begin van de dag en voor het slapen met de beschermengel te praten, ervaart het kind dat het niet alleen is, maar begeleid wordt door zijn machtige engel en beschermd wordt tegen alle kwaad en geleid wordt om de goede weg in zijn leven te bewandelen.


Kindergebeden. 

1.Gebed tot Beschermengel voor de allerkleinsten, door Carina doorgekregen. 

Mijn Engel houdt van mij,
Mijn Engel beschermt mij, 
Mijn Engel is altijd bij mij, dag en nacht. 
Amen. 


2. Gebed tot de Beschermengel voor kinderen, door Carina doorgekregen.

Lieve Engel die altijd bij mij zijt
en mij leidt
mij beschermt en van mij houdt.
Met uw machtige vleugels om mij heen
ben ik nooit alleen, 
maar veilig en vertrouwd.


3.Gebedje voor het slapen gaan:

Ik ga slapen,
ik ben moe,
sluit mijn oogjes beide toe. 
Vader-Moeder-God houdt ook deze nacht,
over mij getrouw de wacht
en over.......(hier leer je het kind in te vullen, bijv. papa en mama, broertje en zusje, opa en oma en alle kindjes van de klas en alle kindjes van de wereld) 
Zo zij het.


4. Engelenaanroep voor het slapen gaan:

Als ik s avonds slapen ga
volgen mij 14 engeltjes na
twee aan mijn hoofdeind
twee aan mijn voeteneind
twee aan mijn linkerzij
twee aan mijn rechterzij
twee die mij dekken
twee die mij wekken
twee die mijn wijzen
de Hemelse Paradijzen.