Hoe bid je een esoterische rozenkrans, welke je ook kunt beschouwen als een akte van devotie en van meditatie en creatie.

220px Rosary 2006 08 14
uitleg nummers bij de afbeelding van de rozenkrans:

1. start met kruisteken
* roep de hemelse en aardse engelen
* spreek je intentie uit waarvoor jij deze krans wilt bidden
2. op iedere grote kraal bid je het onze vader en het onze moeder en het eer aan de vader
3. de eerste 3 weesgegroetjes worden speciaal opgedragen:
1e wees gegroet Maria, dochter van God de Vader
2e wees gegroet Maria, bruid van God de Heilige Geest
3e wees gegroet Maria, moeder van God de Zoon.
4. iedere kleine kraal bid je het wees gegroet maria
5. op de grote krans, bid je dus 5x 10 weesgegroet en 5x het onze vader en onze moeder en eer aan de vader en de moeder
* je sluit af met het kruisteken.

Ik bid, meestal samen met mijn man en tevens mijn collega Mark, iedere zondag en woensdag de esoterische rozenkrans.
Iedere dag bidden wij de gebeden. Voor ons hoort dit, net als je in de ochtend aarden en afsluiten en je beschermengel in de aura uitnodigen, bij het goede begin van de dag.
Daarom vind ik het ook zo belangrijk mijn kennis te delen met een ieder die er notie van wilt nemen en gebruik van wil maken, om zo zijn eigen verlichtingspad zoveel makkelijker te kunnen belopen.