Roep de Heilige Aartsengel Zadkiël en de Heilige Aardengel Ioliet aan voor overgave:
(dit gebed hebben de engelen mij geleerd om hun aan te roepen)

Heilige Aartsengel Zadkiël en Heilige Aardengel Ioliet, schenk mij OVERGAVE:
-overgave om de strijd te staken zodat vrede in en om mij kan ontstaan
-overgave om te aanvaarden wat niet veranderd kan worden, maar geaccepteerd dient te zijn
-overgave van zuivere dienstbaarheid aan de Bron en het Godsplan.