Roep de Heilige Aartsengelen Metatron en Jophiël en de Heilige Aardengel Charoiet aan voor devotie en verlichting:
(devotie en verlichting zijn de eindthema's die horen bij de afsluiting van de ontwikkelingscyclus van Wereld Engelen Dag en dit gebed hebben de engelen mij geleerd om hun aan te roepen)


Heilige Aartsengelen Metatron en Jophiël en Heilige Aardengel Charoiet, schenk mij DEVOTIE en VERLICHTING.
Help mij oprecht en doorvoeld devoot en verlicht te leven.
Laat God mijn middel en mijn doel zijn,
want ik ben waarlijk een kind van God-Vader-Moeder;
vol Licht, vol Liefde en vol Kracht.
Dank voor uw hulp.
Zo zij het.