Wonderen-Verhoringen

"Vanaf 2002, de eerste keer dat ik, Carina, Wereld Engelen Dag (WED), ben gaan presenteren, hebben mensen mij hun verhalen per post, telefoon, persoonlijk, via email en fax toelaten komen.
Er zijn verhalen bij van alle jaren.
In totaal heb ik op dit moment al meer dan 400 verhalen verzameld.
Ik ben van plan in de toekomst wellicht hierover een boek te schrijven. Omdat al deze verhoringen die de Engelen op ons verzoek tot stand hebben gebracht, ons een gigantisch hart onder de riem steken, en dat is iets wat we allemaal op zijn tijd goed kunnen gebruiken.
Want een ieder van ons, verliest wel eens zijn vertrouwen in Hulp van Boven.
Ik vraag aan iedereen die de weldadige hulp en vaak wonderlijke bemoeienis van de Engelen heeft ervaren, die dus hulp heeft gevraagd en gekregen, om die verhalen mij te blijven toezenden.
Uiteraard anonimiseer ik ze om uw privacy te beschermen.

 Lees de volgende verhalen en wees net zo ontroerd en geraakt en dankbaar als ik !


Wonderen en Verhoringen door Engelen, hier de getuigenissen!

Vrouw 56 jaar:
Had al 6 jaar geluidsoverlast van de buren. Politie en woningbouwvereniging ingeschakeld, geluidscommissie onderzoek geweest, al deze ellende leidde ertoe dat zij zowel als haar man kalmerende middelen moesten nemen en na 17 jaar woongenot wilden verhuizen.
Er waren toen al 4 gezinnen verhuisd uit dit gebouw, gevlucht voor de geluidsterreur.
Ze vroeg een engel op 5 okt 2002 (wed) en op 3 december van dat jaar spreekt de zo gehate buurvrouw haar aan en zegt; nou wij gaan verhuizen, wij gaan terug naar Rotterdam.
Ze zijn voor de kerst uit het gebouw gegaan, er heerst nu rust.

Vrouw 37 jaar:
Al 12 jaar ongewild kinderloos en sinds 2 jaar probeerde ze samen met haar man na alle pogingen en onderzoeken, zich hier bij neer te leggen, maar het verlangen naar een kindje bleef.
Ze vroeg een engel of : om haar te helpen vrede te vinden met de situatie van kinderloosheid, of: als God het wilde, zwanger te laten worden.
Half november 2002 was ze zwanger, de gynaecoloog kon het niet geloven en heeft verschillende testen gedaan voordat hij hun durfde te feliciteren.
De baby, een meisje genaamd Noëlle, is in begin augustus 2003 geboren, gezond en wel.
Lees meer: Wonderen-Verhoringen