wereld engelen dag 2009

Hier volgt informatie die ik mocht doorkrijgen en door geven voor Wereld Engelen Dag 2009.

Thema:BEWUSTZIJN
Samenwerkingsverband:AARTSENGEL HANIëL EN AARDENGEL AQUAMARIJN.


Uitleg energetische werking en samenwerking Aartsengel Haniël en Aardengel Aquamarijn

BEWUSTZIJN Be-wust-zijn is het thema van WED 2009 tot WED 2010.
In de nacht van 3 op 4 oktober is in Nigeria Afrika de H.Aardengel Aquamarijn ingedaald.

H.Aartsengel Haniël is een van de engelen die de Goddelijke aspecten of principes representeren. (net als Michaël, Rafaël,Gabriël,Chamuël en Uriël)
Zijn kleur is lichtblauw, horend bij het 6e chakra van de spiritueel bewuste mens.
Zijn naam betekent: Glorie van Gods Genade.
Werkt in op chakra 6, 3e oog.
Zijn energie en taak: Hij geeft ieder wezen de kracht om op te staan, zich op te richten en tot volle wasdom te komen.

Haniël brengt:
inzicht en zelfreflectie.
helpt ons onze ware grootte te erkennen en beleven.
bewustzijn in het dagelijkse leven integreren.
illusies te doorzien.
met zelfinzicht te handelen en te leven.
vreugde, kracht, zelfvertrouwen, zelfverzekerdheid, grootsheid en kalme stilte te ervaren.
De oorspronkelijke bestemming en vorm worden verwezenlijkt, Hij versterkt, zuivert en brengt energieën met elkaar in evenwicht.
Hij werkt aan de oertrauma’s die in het onbewuste onderbewustzijn van alle mensen aanwezig zijn en helpt deze te op te heffen. Maar hiervoor is jouw bewustzijn van je eigen Godsdeel nodig. Als je beseft, voelt en bewust bent dat je in wezen Goddelijk bent, Gods innerlijke Richter in je draagt, dit is je Hogere Zelf; dan geef je NU Haniel en Aquamarijn toestemming om tot op het diepste niveau in jou op te ruimen.

De Aardengel Aquamarijn geeft zeer spirituele energie met een sterk kalmerende werking, kleur lichtblauw.
Zowel de halfedelsteen aquamarijn als de Aardengel Aquamarijn geven een zeer spirituele energie met een sterk kalmerende werking (zowel geestelijk als lichamelijk).
de energie maakt oprecht, eerlijk, tolerant, onbezorgd, ontspannen en vrolijk.
Hij maakt dynamisch, volhardend, doelgericht en succesvol. Helpt om projecten of persoonlijk zaken af te ronden want Hij zorgt voor helderheid van geest als je verward bent, verscherpt de waarneming en bevordert zelfexpressie.
Aquamarijn helpt bij en tijdens meditatie.;de energie bevordert spirituele groei, mediamieke gaven, intuïtie en helderziendheid , helpt om beter open te staan voor het hogere en paranormale vermogens te ontwikkelen.
Fysiek helpt deze energie bij keelpijn, opgezwollen klieren, schildklierproblemen, brengt balans in het hormoonstelsel en stimuleert groei. Het heeft een gunstige werking op de ogen en slijmvliezen en kalmeert overmatige reacties van het immuunsysteem, zoals allergieën (met name hooikoorts) en auto immuunziektes.
Aquamarijn helpt je om uitdrukking te geven aan je gevoelens en ondersteunt het durven uitspreken daarvan.
Ook helpt aquamarijn om je zielepad beter te verstaan en ondersteunt je innerlijke communicatie met je Hogere Zelf.

Haniël en Aquamarijn helpen onze energie van de 4e naar de 5e dimensie te tillen, de dimensie waar je gidsen en leraren hun lessen onderwijzen,waar je je bevindt in de aanwezigheid van Al dat Is en waar je je bewust bent van je Verbondenheid met de Bron. Hun Lichtstralen zijn lichtblauw en werken bijzonder in op chakra 6. Hun samenwerkende energie is: bewustzijn; Ze roepen op tot bewust willen weten en werkelijk zijn.

Tip: draag een mooie aquamarijn op je lichaam, liefst bij je hals of in je zak om bewust te zijn van de hulp van deze Engelen en de energie te gebruiken van aquamarijn.

Als je bid, roep dan ook deze Engelen te hulp:
"Ik vraag de H.Aartsengel Haniël en de H.Aardengel Aquamarijn, schenk mij be-wust-zijn".

wereld engelen dag 2010


Hier volgt  informatie over WED 2010 die ik heb mogen ontvangen en doorgeven.

Thema: OVERGAVE
Samenwerkingsverband:  AARTSENGEL ZADKIëL EN AARDENGEL IOLIET.

Heilige Aartsengel Zadkiël
Naam betekent: welwillendheid van God
Kleur: violet
Chakra’s: 5/6/7
Zadkiel is de Aarstengel van de 7e straal= de ultraviolette straal. Hij helpt de mens zich te verheffen van het lagere naar het Hogere Zelf.

Samenwerkingsverband tussen Heilige Aartsengel Zadkiël en Heilige Aardengel Ioliet. Thema is OVERGAVE

Heilige Aartsengel Zadkiël
Naam betekent: welwillendheid van God
Kleur: violet
Chakra’s: 5/6/7

Zadkiel is de Aarstengel van de 7e straal= de ultraviolette straal. Hij helpt de mens zich te verheffen van het lagere naar het Hogere Zelf.

HA Zadkiel geeft ons de moed en de kracht en de drang om te streven naar : volmaaktheid en echte wijsheid, naar ware kennis.
Hij geeft ons het vermogen ons bij de Goddelijke energieën aan te sluiten.
Hij brengt: verlossing,vrijheid,volledige zuivering en ontplooiing.
Hij helpt ons een bewustzijnssprong te maken.
Hij geeft gevoelens van gelukzaligheid en harmonie. Ware overgave.
Hij brengt stilte en balans, zorgt voor integratie.
Zadkiël verbindt hemel en aarde, ontspant en bevrijdt ons van beperkingen en onvolkomenheden en gebonden zijn aan wie of wat dan ook, waarvan wij vrij willen zijn.
Hij helpt je niet steeds dezelfde fouten te maken, waardoor transformatie naar je betere ik ontstaat en de ontlading van karma. Wanneer je Hem aanroept voel je meteen zijn leiding, ook in moeilijke tijden.
Hij helpt ons spiritueel volwassen te worden en Meesterschap te ontwikkelen, wanneer wij daar vurig naar verlangen.

Zadkiël is de Engel van Bevrijding, vervolmaking en transformatie. Hij is werkzaam op de Violette Straal. Maar ook draagt zijn diepwerkende trilling een glans van indigo en diep turkoois, dat onze gedachten laat rusten tot verstilling, meditatie en helder schouwen in de diepten van ons wezen. Niets is perfect, maar alles is volmaakt binnen het Goddelijke Plan.
We krijgen zicht op onze groeiprocessen, onze capaciteiten, en leren positief met onze dagdagelijkse beperkingen en pijnen om te gaan. Zadkiël steunt ons om via liefdevolle acceptatie het nodige om te vormen met speelse discipline en oprechte zelfwaardering. Wanneer wij vertrouwen op onze innerlijke Goddelijke Leiding, blijven wij stabiel te midden "de stormen van het leven" en putten wij er zelfs kracht uit. Uitdagingen slijpen de ruwe steen tot een schitterende diamant !
Aartsengel Zadkiël, verheft ons lagere zelf met de ultraviolette vlam. Omhult ons met de engelen van genade en helpt ons onszelf en anderen te vergeven en te bevrijden. Schenkt ons ware overgave aan God.

Ioliet = komt van het Griekse woord voor violet. Heilige Aardengel Ioliet, net als de spirituele steen Ioliet, stimuleert inzicht en kennis.
Hij helpt je ontdekken wie je bent en geeft je de kracht om jezelf te zijn.
Het bevordert onafhankelijkheid, verantwoordelijkheid en vermindert hiermee problemen met afhankelijkheid (van zowel van stoffen als mensen) en verslavingen.
Hierdoor bevordert de steen ook gezonde en gelijkwaardige relaties.
Spiritueel bevordert Ioliet visoenen en visualiseren en beschermt tijdens buitenlichamelijke reizen en ervaringen.
Hij helpt de chakra’s in balans brengen.
Lichamelijk werkt Ioliet koortsverlagend en bacteriëndodend en heeft een positieve werking op de hypofyse, de ademhaling en de holtes, malaria, migraine en vermindert de opslag van teveel vet in het lichaam.

Het samenwerkingverband van Zadkiël en Ioliet brengt in essentie Overgave- Over-Gave tot stand.

Overgave bestaat uit 3 niveaus en aspecten:

1. het staken met de strijd, zodat vrede kan ontstaan
2. het aanvaarden wat op dat moment niet verandert kan worden, zodat acceptatie en berusting kan ontstaan
3. toewijding aan God om je boven jezelf te verheffen, zodat zuivere dienstbaarheid aan de Bron en het Plan kan ontstaan.


Geleide meditatie door Carina met de H. Aartsengel Zadkiël en de H. Aardengel Ioliet.
(Advies: neem 1, niet 2 of 3 of meer, enkel maar één onderwerp van jezelf in gedachten, in je focus, wat jij écht oprecht kwijt wilt van jezelf of uit jouw leven.)

Maak contact met je Beschermengel en deze vraagt je: ga je met mij mee naar het hart van het universum? je dient duidelijk in jezelf JA te zeggen en dan ga je door de tachyonen laag die je helemaal ontstoort, neem de tijd om dit te ondergaan.

Nu kom je in het hart van ons universum, hier stroomt volstrekt harmonieuze energie, nulpuntsenergie door je heen.
Je bent helemaal bij jezelf met aandacht en energie, je ervaart de fantastische nabijheid van je beschermengel die machtig is, dat ervaar je nu.
Nu reis je door naar de fotonenenergie gordel, energie van de machtige Pleiaden.
Je wordt doorstroomt met licht en liefde ...
Na deze heling ben je klaar voor de echte reis die vandaag de bedoeling is ...

Nu vraagt je beschermengel: Ben je bereidt alles los te laten wat donker in jou is? ja of nee?
Ben je bereidt tot transformatie naar een Lichtwerker? ( je dient echt in jezelf duidelijk JA te zeggen), Indien Ja, snellen nu vele engelen toe om je te begeleiden.
Jouw persoonlijk engel en de anderen die toegestroomd zijn, nemen je mee door vele universa naar het universum welke alle universa omvat: daar waar de Geestgod woont en de Bron haar oorsprong heeft.

Nu ben je klaar voor de ontmoeting met H. Aartsengel Zadkiël en de H. Aardengel Ioliet: je gaat nu door een kristallen poort en komt in een ruimte die volledig uit Lichtenergie bestaat.
H. Aartsengel Zadkiël en de H. Aardengel Ioliet begroeten je, jij buigt heel diep voor hun enorme macht en kracht en uitstraling.
Je hoort hun stemmen in je hoofd: ben je bereidt Ons aan jou te laten werken zodat je transformeren kunt van een onbewust naar waarlijk bewust mensenkind? Wij vertegenwoordigen de Hogere Wil en vragen jouw volledige overgave.
Indien ja: je wordt op een iolieten tafel gelegd. Zadkiël aan jouw hoofdeinde en Ioliet aan jouw voeteneinde. Zij vragen:
Ben je bereidt deze BLOKKADE, dit obstakel wat je als focus uitgekozen hebt, in jezelf en in jouw leven, wat tussen jou en je transformatie naar Lichtwerker in staat, los te laten? Ben je waarlijk bereidt los te laten?
Want jij bent in diepste wezen Goddelijk en zonder jouw wil kunnen wij jou niet helpen, jij moet het echt waarlijk willen en je overgeven aan de Hogere Wil. Hier daar waar je bent werkt de Geestgodsenergie, de energie van het centrum der centra: zuiverend.
Alle negatieve afwijkende energieën zullen dan worden weggehaald, van entiteiten, donkere magie tot negatieve gedachten en emoties en energieën van negatieve buitenaardsen; alles wat jouw transformatie zou kunnen saboteren in en om je heen, alles wordt dan verwijderd uit je aura.

Van sommige obstakels die jouw transformatie tegenhouden wordt je nu bewust, maar door overgave aan de engelen kun je ook wat onbewust voor je is: NU loslaten. Wederom dien je oprecht en volmondig zonder voorbehoud JA te zeggen.

Nu worden alle chakra’s één voor één gezuiverd, het ultraviolette licht stroomt in ieder chakra, je ervaart allerhande sensaties en het wordt steeds lichter in het chakra. Tot op celniveau laat je nu deze BLOKKADE los. Tot in het onbewuste onderbewustzijn laat je deze BLOKKADE los. Heftig maar héérlijk. Alles wat niet goed is wordt weggehaald en er komt steeds meer violet licht voor in de plaats. Ervaar dit in je hoofd, gevoel en aura. JOUW donker wordt nu jouw Licht. Het voelt bevrijdend en fantastisch, , dit is oeroud en een nieuw ongekend begin. Je wordt geholpen je lagere zelf te verheffen naar je Hogere Zelf toe. Zo kun je nu de beste versie van jezelf worden en zijn! je aura straalt violet licht uit.

Je wordt door jouw persoonlijke engel en een engelenschaar teruggevoerd door alle universa en alle energie lagen terug naar de aarde. Bedank alle licht en liefde wezens, van groot naar klein, van zeer machtig tot ondergeschikt en wees je bewust van jezelf in hernieuwde vorm. Bedank je Beschermengel en Zadkiël en Ioliet en roep Hun iedere morgen en avond aan en vraag om leiding en over-gave. Maak je er klaar voor je ogen te openen en als een nieuw mens, een lichtwerker vol overgave en dienstbaarheid, deel te nemen aan het leven om je heen.

Tip: draag een IOLIET aan een hangertje.

wereld engelen dag 2011

Hier volgt informatie die ik heb mogen ontvangen en doorgeven over wereld engelen dag 2011

Thema:DEVOTIE
Samenwerkingsverband: AARTSENGEL JOPHIëL EN AARDENGEL CHAROIET.

Devotie is overgave en toewijding vanuit bewustzijn naar God de Vader en de Moeder. Hoe denk ik, hoe voel ik, hoe spreek ik en hoe doe ik? Is dit congruent met mijn devotie of dien ik dat bij te stellen. 

Heilige Aartsengel Jophiël
Naam betekent: schoonheid van God, God is mijn waarheid
Kleur: goud
Chakra’s: 7
Jophiël is net als Zadkiel is de Aarstengel van de 7e straal= de ultraviolette straal. Zij is de vrouwelijke complementaire energie van Zadkiël, Zij werken samen.
Jophiël helpt de mens zich te verheffen van het lagere naar het Hogere Zelf, specifiek naar devotie toe.

Dit gebed heb ik mogen doorkrijgen vrijdag 14 oktober 2011 in de ochtend: (en ik bid dit tot de dag van vandaag (januari 2017) iedere dag!

Gebed tot de HA Jophiël en de HA Charoiet :

HA Jophiël en HA Charoiet schenk mij devotie.
Help mij oprecht en doorvoeld devoot te leven.
Laat God mijn middel en mijn doel zijn.
Want ik ben waarlijk een kind van God Vader Moeder,
Vol Licht, vol liefde en vol kracht.
Dank voor Uw hulp.
Zo zij het.

Het voorgaande jaar van oktober 2010 tot oktober 2011 heersten de HA Zadkiël en de HA Ioliet.
Zadkiël en Jophiël werken samen, zij samen vormen zij de verbinding tussen hogere en lagere bereiken, kunnen energieën en impulsen laten opstijgen en neerdalen.
Mij is doorgegeven dat Jophiël de zogenaamd "vrouwelijke" complementaire energie is van dit duo, en Zadkiël de zogenaamd "mannelijke" energie.
Feit is dat ik al voordat ik exact door mocht krijgen welke aartsengel nu zou gaan heersen, steeds die verfijnde en o zo zachte energie mocht voelen en gouden energieën zag.

Hieronder heb ik voor jullie alle relevante informatie in schema gezet:
De Heilige Aartsengel Jophiël

De Heilige Aardengel Charoiet

 

Naam:  Jophiël

Betekent:schoonheid van God,God is mijn waarheid.

Zij werkt met de engelen van de wijsheid

 

Naam: Charoiet

In Siberië ingedaald in de nacht van 2 op 3 oktober 2011

 

Stroom: voortkomend uit de spirituele Stroom van de Bron:

Spirituele stroom:
God bij de mens brengen, de mens helpen te vergoddelijken= verlichten.


Stroom: voortkomend uit de materialisatie Stroom van de Bron:

Materialisatie stroom:
God in de materie brengen.


Straal: Engel van de 7e straal

Straal: Engel van de 7e straal

Kleur: goud

 

Kleur: kan violet, lila en licht bruin zijn

Thema’s:
integratie,

toegang tot de hogere wezens-en bewustzijnsdelen

helderheid

vernieuwend

bewustwording

zelf-verwerkelijking

vertrouwen in de schepping

onderscheidingsvermogen

wijsheid

bestendig-heid

goddelijke liefde

DEVOTIE

Thema’s :
helpt weerstanden en obstakels te overwinnen


om goed met veranderingen om te gaan

hij stimuleert daadkracht, vastberadenheid, spontaniteit en onvoorwaardelijke liefde.

Help om stress en zorgen los te laten 
hij helpt om los te komen van de negatieve invloeden van anderen
Spiritueel bevordert Charoiet inzichten, reinigt het aura en zet negatieve energie om in positieve
Lichamelijk werkt de steen krampopheffend en kalmerend
Charoiet heeft een positief effect op de bloeddruk en het hart, lever, alvleesklier,autisme en slaapproblemen
Hij stimuleert de stofwisseling


Energie;

Zacht,integrerend,verbindend,geeft gevoel van koestering door moederlijke warmte,ontspanning in situaties waarin men zich uit elkaar getrokken voelt.

Zeer liefdevolle lichtlichaam versterkende energie

Stimuleert het ontstaan van de gouden helm= het ontwaken van de caduceus en het verlichte brein van de mens.

Energie:

Daadkrachtig, vastberaden, stimulerend en liefdevol

Zeer kalmerendChakra: kruinchakra (7e )

Chakra: Kruinchakra (7e)
Devotie aan God-Vader-Moeder

Godbesef

Godgevoel

Godcontact

Liefde

Aan-bidding

Verering

Zuiverheid

Ont-wikkeling

Toe-wijding

Overgave

Christusbewustzijn

Christusenergie

Lichtlichaam activeren én vergroten

Engelen contact

Leven als de Verlichte Mens


Geleide meditatie met de Heilige Aartsengel Jophiël en Heilige Aardengel Charoiet en Jezus de Christus.

Ga goed zitten op je stoel, zet je voeten goed op de vloer, je handen ontspannen. Voel je verbonden met moeder aarde. Vraag je beschermengel in je aura en vraag Hem je te helpen met aarden en je te beschermen.......
Je beschermengel vraagt je : "ga je met mij mee naar het hart van het universum?"
Indien je dit wilt, ( je dient echt in jezelf duidelijk JA te zeggen), ga je door de tachyonen laag die je helemaal ontstoort. Neem de tijd om je te laten ontstoren. Je voelt ruimte en bevrijding.
Je reist verder en nu kom je in het hart van ons universum, er stroomt deze volstrekt harmonieuze energie, de nulpuntsenergie door je heen, je bent helemaal bij jezelf met aandacht en energie, je ervaart de fantastische nabijheid van je beschermengel die machtig en krachtig is.
Nu reis je samen met jouw engel door naar de fotonenenergie gordel; de energie van de machtige Pleiaden.
Je wordt doorstroom met zuiver helder licht en liefde...............Hier ontmoet je wellicht een liefdevol buitenaards wezen van een zeer hoge liefdeshiërarchie. Luister wat dit wezen van de Pleiaden, jou te vertellen heeft en onthoud dit......

Je kosmische reis gaat nu verder, naar de speciale bestemming die vandaag de bedoeling is.....

Nu vraagt je beschermengel:" Ben je bereidt tot transformatie" (je dient echt in jezelf duidelijk JA te zeggen).
Indien Ja, snellen nu vele engelen toe, een engelenschare, om je te begeleiden.
Jouw persoonlijke engel en de engelenschare die toegestroomd is , nemen je mee met de snelheid van het licht, door vele universa naar het universum welke alle universa omvat: daar waar de Geestgod woont en de Bron haar oorsprong heeft.

Nu ben je klaar voor de ontmoeting met H. Aartsengel Jophiël en de H. Aardengel Charoiet :je gaat nu door een kristallen poort en komt in een ruimte die volledig uit Lichtenergie bestaat.
De H. Aartsengel Jophiël en de H. Aardengel Charoiet : Zij begroeten je, jij knielt voor Hun enorme macht en kracht en uitstraling.
Je hoort hun stemmen in je hoofd: "mensenkind, ben je bereidt ons aan jou te laten werken zodat je transformeren kunt van een onbewust naar waarlijk bewust mensenkind? Wij vertegenwoordigen de Hogere Wil en vragen jouw volledige overgave."
Indien ja (je dient echt in jezelf duidelijk JA te zeggen): je wordt op een Chaorieten tafel gelegd. Jophiël staat aan jouw hoofdeinde en Charoiet staat aan jouw voeteneinde.
Zij vragen:" Ben je bereidt tot DEVOTIE, ware toewijding aan God, De Bron en het Plan voor de mensheid? Want jij mensenkind bent in diepste wezen Goddelijk en zonder jouw wil kunnen wij jou niet helpen, jij moet het echt waarlijk willen en je overgeven aan de Hogere Wil. Hier daar waar je nu bent,werkt de Geestgodsenergie, de energie van het centrum der centra, deze energie is zuiverend. Hier is enkel Goddelijke zuivere licht energie. Als wij aan je mogen werken zullen wij alles wat negatief en afwijkend is: zoals entiteiten, donkere magie tot negatieve gedachten en emoties en energieën van negatieve buitenaardsen; alles wat jouw transformatie zou kunnen saboteren in en om je heen, alles wordt dan door ons verwijderd uit jouw aura." (je dient echt in jezelf duidelijk JA te zeggen).

Van sommige obstakels die jouw transformatie tegenhouden wordt je nu bewust, maar door overgave aan de engelen kun je ook wat onbewust voor je is: NU loslaten.
Je voelt de energie van Jophiël die aan je hoofd staat om je heen en in je stromen:
Jophiëls energie is goud van kleur, zacht, integrerend, verbindend en diep ontspannend. Een gevoel van koestering door moederlijke warmte omhult je en doordringt je........

De energie van Charoiet die aan je voeteneind staat, stroomt ook in en om je:
Zijn energie is paars, daadkrachtig en vastberaden. Hij stimuleert je spontaniteit en je onvoorwaardelijke liefdeskracht. Hij helpt je los te laten wat en wie losgelaten dient te worden.
Aan alle chakra’s wordt gewerkt, maar vooral aan chakra 7

Je aura, JIJ ondergaat nu deze ingreep van Jophiël en Charoiet in jouw lichaam, in jouw emoties, in jouw geest en in jouw ziel.........

Zij helpen je nu opstaan van de charoieten tafel.
Je lichamelijke accu, letterlijk je stofwisseling is opgeladen en je aura straalt nu gouden energie uit.

Nu vragen Jophiël en Charoiet jou:" ga met je aandacht naar je Hart, naar de stille kamer achter je hart waar jouw Godsdeel woont, de innerlijke Richter."
Je erkent het Godsdeel in jezelf en knielt wederom eerbiedig.
Jou wordt gevraagd:"Ben je bereidt de Christusenergie toe te laten in jezelf?
Wil jij drager zijn van de energie die rechtstreeks verbonden is met het Hart van de Bron, waaruit alle leven en alle liefde stroomt in al wat geschapen is?"
Wederom dien je oprecht en volmondig zonder voorbehoud JA te zeggen.
Op dat zelfde moment zie je de vlam van het Godsvuur in je hart en dan komt Meester Jezus doe de Christus geworden is, naar jou toe. Hij neemt jouw gezicht in zijn Handen kijkt je o zo teder en o zo liefdevol aan. Hij legt zijn Hand op jouw hoofd en zegt: "Ik zegen je mijn geliefde kind. Wees vanaf nu een bewuste dienaar van de Bron en het Plan en wéét dat ik altijd bij je ben.
In de naam van de Vader en de Moeder en de Bron zijn jouw schulden zonden nu vergeven."
Alle resterende ballast valt nu van je af, je bent nu vrij om een écht kind van God te zijn.
Vanuit het Hart van Jezus de Christus, de Zoon van God, stroomt energie naar jou en de vlam in jouw hart laait op tot een machtig vuur, tot een schitterend licht dat uit al jouw chakra’s en uit al jouw poriën straalt. Je lichtlichaam is enorm.
JE ERVAART ABSOLUTE DEVOTIE, JE TOEWIJDING AAN GOD.
Jezus vraagt je nu op te staan.
Je gaat nu staan, Jezus de Christus staat achter je, je voelt Hem tot in het diepst van jezelf.
Nu buigen H. Aartsengel Jophilë en de H. Aardengel Charoiet voor Jezus en dan buigen zijn voor jou, Zij begroeten de Christusenergie in jou. Zij erkennen jou als de dienaar van het Godsplan.
Je neemt afscheid en dankt Hen van uit het diepst van je hart.

Je wordt door jouw persoonlijke engel en de engelenschare teruggevoerd door alle universa en alle energie lagen, terug naar de aarde met de snelheid van het licht.
Neem bewust jouw licht mee terug naar de aarde en de mensen...

Nu snellen allei licht en liefdewezens toe; de eenhoorns, de dolfijnen , de trancedieren, de elfen en nimfen; alle wezens van groot tot klein komen in grote getale naar je toe en betonen jou eer door kleine geschenken in je chakra’s en aura te brengen zoals edelsteentjes, bloemetjes, kleurtjes en lintjes, sterretjes en wat al niet meer. Zo betonen zij jou eer en zo beschermen zij jouw aura tegen negativiteit zodat je aura zo licht als nu kan blijven, zodat jij de tijd krijgt deze basis van lichtwerkerschap steviger te maken.
Dankbaar ontvang je alles wat jou geschonken wordt.

Bedank alle licht en liefde wezens, van groot naar klein, van zéér machtig tot ondergeschikt en wees je bewust van jezelf in hernieuwde vorm...........

Maak je er klaar voor je ogen te openen, in jouw eigen tijd en tempo en als een nieuw mens, een lichtwerker vol devotie, deel te nemen aan het leven om je heen. Je bent weer terug op je stoel en weet weer welke dag het is en kijkt hoelaat het nu is.
Rek je eens even lekker uit zoals een poes dat doet...
Neem iets warms te drinken en geniet na terwijl je alles overdenkt wat je beleefd hebt.

wereld engelen dag 2012

DE LAATSTE WERELD ENGELEN DAG. HET EINDE VAN DE CYCLUS VAN 2001 TOT EN MET 2012

Hier volgt informatie over wereld engelen dag 2012 die ik heb mogen doorkrijgen en doorgeven. 

Thema: DEVOTIE EN VERLICHTING!
Samenwerkingsverband: AARTSENGELEN METATRON EN JOPHIëL EN AARDENGEL CHAROIET.


Heilige Aartsengel Jophiël vrouwelijke energie
Naam betekent: schoonheid van God, God is mijn waarheid
Kleur: goud
Chakra’s: 7
Jophiël is net als Zadkiel is de Aarstengel van de 7e straal= de ultraviolette straal. Zij is de vrouwelijke complementaire energie van Zadkiël, Zij werken samen.
Jophiël helpt de mens zich te verheffen van het lagere naar het Hogere Zelf, specifiek naar devotie toe.

Heilige Aartsengel Metatron mannelijke energie, de chef van de Aartsengelen!
Kleur: wit, parelmoer of goud.
Thema’s: alomvattende liefde, volkomen bewustzijn, bewustzijnsdeuren openen, stilte, "alles is", band met de eigen goddelijkheid.
HET KENNEN VAN DE JUISTE MAAT,niet teveel niet te weinig; balans dus.
Energie: fijnzinnig, zacht, verhelderend, zijn energie is pure alomvattende en alles en iedereen doordringende liefde.

Jophiël werkt deze tijdcyclus samen met Metatron, vrouwelijke en mannelijke energie, yin en yang, samen harmonie.

Dit gebed heb ik mogen doorkrijgen voor WED 2012:

Gebed tot de Heilige Aartsengelen Jophiël en Metatron en de Heilige Aardengel Charoiet :
HA Jophiël en Metatron en HA Charoiet schenk mij devotie en verlichting.
Help mij oprecht en doorvoeld devoot en verlicht te leven.
Laat God mijn middel en mijn doel zijn.
Want ik ben waarlijk een kind van God-Vader-Moeder,
Vol Licht, vol liefde en vol kracht.
Dank voor Uw hulp.
Zo zij het.

Aartsengelen /Serafijnen
(zij zingen eeuwig: Kodoesj, Kodoesj, Kodoesj Sabaoth (Heilig, Heilig, Heilig Heer Sabaoth)
Deze energie is de bouwsteen van het Godsplan en al wat is in het universum.
De Aartsengelen voeren de Hogere Wil uit van de Geestgod.

Cadeaus van Metatron voor de aarde:
  • Hij helpt ons om de juiste maat te vinden voor alles wat we doen
  • Hij treedt op als getuige van het goede dat we doen en de liefde die we geven
  • Hij helpt ons ons potentieel te realiseren als liefhebbende en de moeite waard de mens
  • Hij noteert onze daden in het Boek des Levens.
  • Hij heeft het vermogen om ons te helpen te kennen de ware maat der dingen.


Metatron is ook bekend als de eerste en laatste van de Aartsengelen en wordt afwisselend de Kanselier van de Hemel, de Engel des Verbonds en de Koning van de Engelen.
Zijn hemelse functie is het toezicht op de registratie van al onze daden in het Boek des Levens.
Hij is belast met het ondersteunen menselijk leven en fungeert als brug tussen het goddelijke en de mensheid.
We kunnen om raad van hem door hem te vragen om ons te helpen de juiste maat te vinden voor elke actie die we in ons leven.
Op een bepaald niveau betekent dit helpt ons de balans tussen wat we geven en wat wij houden voor onszelf.
Dit stelt ons in staat om goed gedefinieerde grenzen te houden en zodoende een duidelijk gevoel van eigenwaarde, dus noodzakelijk als we willen slagen in het vervullen van onze potentieel binnen de wereld van vorm.

Metatron kan ons helpen vinden van de juiste maat in de liefde, werk en recreatie, zodat we leven evenwichtig, gezond leven, rijk aan harmonie en sereniteit. Hij zal ook een getuige van het goede dat we doen, misschien die daden van liefde of vriendelijkheid niet herkend door anderen. Hij kan ons ook helpen als wij hebben inspanning en zwoegen in het maken van iets werk, wat het ook is: het kan van alles zijn van het proberen om een relatie te laten werken, het verliezen van gewicht, of het opgeven van een verslavende of schadelijke gewoonte, om het gooien van onszelf volledig in een oorzaak of team inspanning.

We kunnen bidden om de Aartsengel Metatron om onze inspanningen te begeleiden en ons te helpen de juiste maat te vinden voor onze productie en activiteiten. We kunnen vragen Metatron in onze meditatie om ons te helpen om te weten wanneer 'genoeg is genoeg', of wanneer we meer moeten doen voor onszelf of anderen.

Wanneer u het gevoel heeft, dat u hulp nodig hebt van uw engelen, dan kunt u altijd een beroep doen op Aartsengel Metatron.
Hij is zuiver licht, Metatron is een grote spirituele leraar die is.
Metatron staat bekend als de engel van het leven.
Hij bewaakt de Boom des Levens en schrijft de goede daden mensen op aarde, maar ook wat er gebeurt in de hemel, in het Boek des Levens (die ook bekend staat als de akasha-archief).
Mensen vragen soms om hulp van Metatron om hun persoonlijke spirituele kracht te ontdekken en te leren hoe het te gebruiken om eer te brengen aan God en de wereld een betere plek te maken.

De Heilige Aartsengel Jophiël
Vrouwelijke energie
Heilige Aartsengel Metatron
Mannelijke energie/ de chef van de Aartsengelen

(één van de 2 Engelen die ooit mens is geweest!).
Drempel tussen gevormde en niet-gevormde.
Naam: Jophiël
Betekent: schoonheid van God,God is mijn waarheid.
Zij werkt met de engelen van de wijsheid
Naam: Metatron
Betekent: de maatnemer, de schrijver van het levensboek, de lichtlichaam beheerder.
Hij is de chef van alle aartsengelen.
Hij is de bewaarder van het levensboek en de levensboom en de middelaar tussen God en de mens.
Stroom: voortkomend uit de spirituele Stroom van de Bron Stroom: voortkomend uit de spirituele Stroom van de Bron: hij is opgestegen als mens tot de president van de hemelen, Hij stuurt de Aartsengelen aan de mens te helpen verlicht te worden.
Straal: Engel van de 7e straal Straal: Engel van alle stralen
Kleur: goud Kleur: goud, wit en paarlemoer
Thema's:
integratie,
toegang tot de hogere wezens-en bewustzijnsdelen
helderheid
vernieuwend
bewustwording
zelf-verwerkelijking
vertrouwen in de schepping
onderscheidingsvermogen
wijsheid
bestendig-heid
goddelijke liefde
Devotie en verlichting
Thema's:
verlichting van de mens 
de juiste maat
devotie en Verlichting
de activering en integratie in het brein van de mens van de frontale voorkwab, waardoor buitenzintuiglijke vermogens geactiveerd worden en wij verlichting kunnen ervaren
alomvattende liefde,
volkomen bewustzijn,
bewustzijnsdeuren openen,
stilte, "alles is",
band met de eigen goddelijkheid
Energie:
zacht,integrerend, verbindend, geeft gevoel van koestering door moederlijke warmte, ontspanning in situaties waarin men zich uit elkaar getrokken voelt.
Zeer liefdevolle lichtlichaam versterkende energie
Stimuleert het ontstaan van de gouden helm= het ontwaken van de caduceus en het verlichte brein van de mens.
Energie:
fijnzinnig, zacht, krachtig verhelderend, Hij is pure alomvattende liefde.


Zeer stimulerende en liefdevolle lichtlichaam versterkende energie
Stimuleert het ontstaan van de gouden helm= het ontwaken van de caduceus en het verlichte brein van de mens.
Chakra: kruinchakra (7e) Chakra: Kruinchakra (7e) en met deze WED sterk ook het 6e chakra (3e oog)

Geleide meditatie met de Heilige Aartsengelen Metatron en Jophiël en Heilige Aardengel Chaoriet en Jezus de Christus.


Ga goed zitten op je stoel, zet je voeten goed op de vloer, je handen ontspannen.
Voel je verbonden met moeder aarde.
Vraag je beschermengel in je aura en vraag Hem je te helpen met aarden en je te beschermen ...
Je beschermengel vraagt je : "ga je met mij mee naar het hart van het universum?" Indien je dit wilt, ( je dient echt in jezelf duidelijk JA te zeggen), ga je door de tachyonen laag die je helemaal ontstoort. Neem de tijd om je te laten ontstoren. Je voelt ruimte en bevrijding ... Je reist verder en nu kom je in het hart van ons universum, er stroomt deze volstrekt harmonieuze energie, de nulpuntsenergie door je heen, je bent helemaal bij jezelf met aandacht en energie, je ervaart de fantastische nabijheid van je beschermengel die machtig en krachtig is.

Nu reis je samen met jouw engel door naar de fotonenenergie gordel; de energie van de machtige Plejaden. Je wordt doorstroomt met zuiver helder licht en liefde ...
Hier ontmoet je wellicht een liefdevol buitenaards wezen van een zeer hoge liefdeshiërarchie. Luister wat dit wezen van de Plejaden, jou te vertellen heeft en onthoud dit ... Je kosmische reis gaat nu verder, naar de speciale bestemming die vandaag de bedoeling is..

Nu vraagt je beschermengel:" Ben je bereidt tot transformatie" (je dient echt in jezelf duidelijk JA te zeggen). Indien Ja, snellen nu vele engelen toe, een engelenschare, om je te begeleiden. Jouw persoonlijke engel en de engelenschare die toegestroomd is , nemen je mee met de snelheid van het licht, door vele universa naar het universum welke alle universa omvat: daar waar de Geestgod woont en de Bron haar oorsprong heeft. Naar het Paradijs.

Je staat voor een poort van schitterende kristallen en je ontmoet een bijzondere wachter-engel. Zijn naam is Ramiël en hij zegt: Ik ben de Engel van de Herkansing en van de Donder.
Hierin heb jij schromelijk gefaald in het afgelopen jaar .(luister naar wat hij zegt) Erken je je falen, neem je de verantwoordelijkheid voor je verstoten tegen de Goddelijke Wetten? Heb je oprecht spijt? (als jij tot in jouw diepst oprecht bent en spijt hebt en ja kunt zeggen) dan zegt Ramiël: "jij krijgt vandaag een nieuwe kans en als je wilt help ik jou om niet meer te falen en te zondigen, maar om succesvol te zijn als dienaar van God.
Als je met mij een verbond aangaat, zal ik je met mijn lichtzwaard op je vingers tikken om je op het juiste pad te houden. Wil je dat? Geef je gedachten, je handen en voeten aan mij en ik zal je helpen." Als je dit wilt dien je wederom JA te zeggen.

Je gaat nu samen met jouw Beschermengel door de kristallen poort en komt in een ruimte die volledig uit Lichtenergie bestaat. Hier ontmoet jij de lieflijke Aartsengel Jophiël en de Machtige Aartsengel Metatron. Zij verwelkomen jou en jij knielt voor Hun enorme macht en kracht en uitstraling.

Je hoort hun stemmen in je hoofd: "mensenkind, ben je bereidt ons aan jou te laten werken zodat je transformeren kunt van een onbewust naar waarlijk bewust mensenkind?
Wij vertegenwoordigen de Hogere Wil en vragen jouw volledige overgave."
Indien ja (je dient echt in jezelf duidelijk JA te zeggen): wordt je op een Chaorieten tafel gelegd.
Metatron staat aan je hoofd en Jophiël aan je voeten.
Jouw beschermengel knielt naast de tafel. De energie van de chaorieten tafel vult je lichaam. De energie van Metatron stroomt in jou via je hoofd en de energie van Jophiël stroomt binnen via je voeten.

Zij vragen:" Ben je bereidt tot DEVOTIE en VERLICHTING, ware toewijding aan God, De Bron en het Godsplan voor de mensheid?
Want jij mensenkind bent in diepste wezen Goddelijk en zonder jouw wil kunnen wij jou niet helpen, jij moet het echt waarlijk willen en je overgeven aan de Hogere Wil.
Hier daar waar je nu bent, werkt de Geestgods-energie, de energie van het centrum der centra, deze energie is zuiverend.
Hier is enkel Goddelijke zuivere licht energie.
Als wij aan je mogen werken, zullen wij alles wat negatief en afwijkend is: zoals entiteiten, donkere magie tot negatieve gedachten en emoties en energieën van negatieve buitenaardsen; alles wat jouw transformatie zou kunnen saboteren in en om je heen, alles wordt dan door ons verwijderd uit jouw aura." (je dient echt in jezelf duidelijk JA te zeggen).

Van sommige obstakels die jouw transformatie tegenhouden wordt je nu bewust, maar door overgave aan de engelen kun je ook wat onbewust voor je is: NU loslaten.
Je voelt de energieën van Metatron en Jophiël in je stromen: Metatrons energie is goud, wit en paarlemoer van kleur, krachtig en fijnzinnig, zacht, verhelderend, Hij is pure alomvattende liefde.
Jophiëls energie is goud van kleur, zacht, integrerend, verbindend en diep ontspannend. Een gevoel van koestering door moederlijke warmte omhult je en doordringt je ....

De energie van Chaoriet stroomt ook in en om je: Deze energie is paars, daadkrachtig en vastberaden. Hij stimuleert je spontaniteit en je onvoorwaardelijke liefdeskracht. Hij helpt je los te laten wat en wie losgelaten dient te worden. Aan alle chakra's wordt gewerkt, maar vooral aan chakra 6 en 7

Er vindt een verschuiving plaats in je hoofd, delen van je hersenen die met buitenzintuiglijkheid te maken hebben worden actief.
Centra die met verlichting te maken hebben worden geactiveerd in de mate waarin jij dit nu aankunt ...
Dan is het klaar, de transformatie van je hoofd en van je lijf is klaar.
Zij helpen je nu opstaan van de chaorieten tafel. Je lichamelijke accu, letterlijk je stofwisseling is opgeladen en je aura straalt nu gouden energie uit.

Nu vragen Metatron en Jophiël : " ga met je aandacht naar je Hart, naar de stille kamer achter je hart waar jouw Godsdeel woont."
Je erkent het Godsdeel in jezelf en knielt wederom eerbiedig.
Jou wordt gevraagd:"Ben je bereidt de Christusenergie toe te laten in jezelf?
Wil jij drager zijn van de energie die rechtstreeks verbonden is met het Hart van de Bron, waaruit alle leven en alle liefde stroomt in al wat geschapen is?" Wederom dien je oprecht en volmondig zonder voorbehoud JA te zeggen.
Op dat zelfde moment zie je de vlam van het Godsvuur in je hart en dan komt Meester Jezus die de Christus geworden is, naar jou toe.
Hij neemt jouw gezicht in zijn Handen kijkt je o zo teder en o zo liefdevol aan.
Hij legt zijn Hand op jouw HART en zegt: "Ik zegen je mijn geliefde kind. Wees vanaf nu een bewuste dienaar van God en w��t en voel dat ik altijd bij je ben. In de naam van de Vader en de Moeder zijn jouw schulden en zonden nu vergeven."
Alle resterende ballast valt nu van je af, je bent nu vrij om een écht kind van God te zijn.
Vanuit het Hart van Jezus de Christus, de Paradijs Zoon van God, stroomt energie naar jou en de vlam in jouw hart laait op tot een machtig vuur, tot een schitterend licht dat uit al jouw chakra's en uit al jouw poriën straalt. Je lichtlichaam is enorm.

JE ERVAART ABSOLUTE DEVOTIE, JE TOEWIJDING AAN GOD.
Jezus vraagt je nu op te staan. Je gaat nu staan, Jezus de Christus staat achter je, je voelt Hem tot in het diepst van jezelf. Nu buigen H. Aartsengel Metatron en Jophiël voor Jezus en dan buigen zijn voor jou; Zij groeten de Christusenergie in jou.
Zij erkennen jou als de dienaar en uitvoerder van het Godsplan.

Je dankt Hen van uit het diepst van je hart.

Je wordt door jouw persoonlijke engel en de engelenschare teruggevoerd door alle universa en alle energie lagen, terug naar de aarde met de snelheid van het licht. Neem bewust jouw licht mee terug naar de aarde en de mensen.

Nu snelt het natuurvolk toe; de eenhoorns, de dolfijnen , de trancedieren, de elfen en nimfen; alle wezens van groot tot klein komen in grote getale naar je toe en betonen jou eer door kleine geschenken in je chakra's en aura te brengen zoals edelsteentjes, bloemetjes, kleurtjes en lintjes, sterretjes en wat al niet meer. Zo betonen zij jou eer en zo beschermen zij jouw aura tegen negativiteit zodat je aura zo licht als nu kan blijven, zodat jij de tijd krijgt deze basis van lichtwerkerschap steviger te maken. Dankbaar ontvang je alles wat jou geschonken wordt.

Bedank alle licht en liefde wezens, van groot naar klein, van zéér machtig tot ondergeschikt en wees je bewust van jezelf in hernieuwde vorm ...

Maak je er klaar voor je ogen te openen, in jouw eigen tijd en tempo en als een nieuw mens, een lichtwerker vol devotie, de meer verlichte verantwoordelijk mens, om deel te nemen aan het leven om je heen.
Je bent weer terug op je stoel. Rek je eens even lekker uit zoals een poes dat doet.
Neem iets warms te drinken en geniet na terwijl je alles overdenkt wat je beleefd hebt.Schrijf het op!