Hier volgt alle informatie over WED 2007 die ik heb mogen ontvangen en doorgeven.

Thema: GOEDHEID en BESCHERMING.
Samenwerkingsverband tussen Aardengel Toermalijn en Aartsengel Michaël.

Mijn gechannelde begeleiding voor de aanbiddingsceremonie. 

Helpers bij de aanbiddingtafels.
Mensen volg hun aanwijzigingen.
Iedereen gaat in absolute stilte naar een aanbiddingpunt, je neemt de toermalijn in beide handen, spreekt in gedachten eerbiedig je eigen naam uit en neemt daarmee de hoge trilling van de energie van de toermalijn in je aura op.
Hierdoor wordt er aan je zenuwstelsel gewerkt en vind een hoogstaande energie overdracht plaats. Dat gaat heel snel.
Daarna steek je een kaarsje aan om deze engelen te vereren en licht aan de wereld aan te bieden.

Ik mocht begin september 2007 weer doorkrijgen van mijn Begeleiders welke Aardengel en waar deze dit jaar voor WED zou indalen.
Het is Aardengel Toermalijn en Hij is ingedaald in Brazilië in de nacht van 30 september op 1 oktober.
Toermalijn is de Aardengel van Goedheid en Bescherming en werkt samen met H. Aartsengel Michaël die het goede bewaakt en tegen het kwade beschermt. Goedheid en Bescherming zijn dan ook de thema's van W.E.D. 2007.

Aardengel Toermalijn heeft net als aarstengel Michaël een blauw gouden energie en deze werkt als sterkste op het voorhoofdchakra, het derde oog. chakra 6.
Samen stimuleren zij het edelste en gevoeligste in de mens.
Deze energie maakt helder en versterkt de geest, duizeligheid verdwijnt en de stap van de mens wordt vast en zeker.
Hij stimuleert op rechtop te gaan en door te zetten ook als het moeilijk is.
Chaos wordt omgezet in rust en harmonie.
Negativiteit van ons zelf, zoals woede, opgekropte agressie en ongeduld, worden omgezet in een positieve levensinstelling. Bij verdriet is de energie zeer troostend en bemoedigend.

Net als Michaël beschermt en neutraliseert Toermalijn negatieve energieën van gsm masten, computerstraling, elektrische spanningsvelden, electro smog enz. Deze energieën worden geneutraliseerd en de vermoeidheid die daardoor ontstaat wordt geëlimineerd.
Ook biedt Toermalijn samen met Michaël bescherming tegen de invloed van negatieve mensen, zodat de focus op de eigen verlichting blijft.
Hij versterkt vertrouwen en overgave aan de Bron.
Versterkt de Wil, de goedheid, hulpvaardigheid en zorgzaamheid en beschermt tegen slechte invloeden van welke aard dan ook.
Deze Aardengel energie maakt rustig en kalm op een plezierige manier, helpt ons onszelf makkelijker en rustiger te uiten.
Geeft kracht en moed.
Iedereen wordt gezegend met deze genoemde eigenschappen, maar speciaal diegenen die zich belaagd voelen door negatieviteit van binnen uit of van buiten af, zullen zich bevrijdt en beschermt voelen en nieuwe levensmoed en positiviteit ervaren!

Deze machtige Engelen omhullen ons met hun krachtige helende energieën en helpen ons om duidelijk naar onze eigen mogelijkheden te kijken. Deze te kunnen zien en te gebruiken, als we daar open voor staan.
Wij zullen meer zelfvertrouwen en kalmte ervaren in onszelf en ons leven, onder invloed van Hen.

In het oude Egypte werd de steen Toermalijn als Heilig beschouwd en Steen der Bescherming genoemd.
Een Aardengel kiest altijd een naam van een edel of halfedelsteen om Zijn energie aan ons kenbaar te maken EN omdat Hij letterlijk in het gesteente van de planeet aarde indaalt.
Een Aardengel heeft tot taak God in de Materie te brengen.
Nu in het verlichtingsproces, om de aarde als planeet en alles wat er op leeft; de mineralen,de planten de dieren, de mensen en alle elementen OOK tot verlichting te helpen komen.

Aartsengel Michaël heeft een blauwe energie welke als je Hem aanroept Hij rechtstreeks in je voorhoofdchakra, chakra 6, brengt. Om je hoofd helder en je doel duidelijk te maken, waarom je hier bent, wat jouw opdracht is: als mens als lichtwerker in welke hoedanigheid dan ook.
Hij helpt je om negatieve ego stukken als jaloezie, gierigheid, haat, woede en ontrouw en kortzichtigheid te onderkennen en op te ruimen.
Zodat je goedheid en waarheid kunt zien en voelen en dit toepassen in je leven.
Hij biedt je alle bescherming die je nodig hebt tegen deze negativiteit om waarlijk positiviteit te voelen en uit te dragen.
Dan wordt je een soldaat in zijn leger, een lichtsoldaat, een lichtwerker. En zo ben je ontvankelijk voor de Christus energie; de onvoorwaardelijke en onbaatzuchtige liefde.
Zuivere liefde voor jezelf en zuivere liefde en goedheid voor anderen.
Daarmee help je jezelf in het verlichtingsproces en help je anderen in hun verlichtingsproces.
Zo ontstaat waarlijk eenheid tussen ons mensen en uiteindelijk eenheid op de aarde.