Hier volgt informatie over WED 2005 die ik heb mogen ontvangen en doorgeven.

Thema Heling en Genezing.
Samenwerkingsverband tussen Aardengel Malachiet en Aartsengelen Rafaël en Chamuël.

Aartsengel Rafael hoort bij chakra 2 en stuurt de genezende engelen aan, om ons te helpen met gezondheidsproblemen van lichaam, emoties en geest.Hij helpt ook om gezond te blijven en verlicht bij karmische ziekten. Zijn lichtstraal is groen.

Aartsengel Chamuël,chakra 4; de aartsengel die God ziet. Zij stuurt de engelen aan van de liefde en die bewapenen tegen haat en wreedheid, geven troost en bevechten alles wat haaks staat op liefde. Chamuël helpt bij het leren geven van liefde; ook aan jezelf en aan anderen. Zij stimuleert: mededogen, vergeving, respect, vriendschap, alle relaties en communicatie. Op wereld niveau helpt Chamuël bij het oplossen van geloofs en rassenconflicten. Haar lichtstraal is roze-oranje (universele liefde).

Aardengel Malachiet die vannacht ingedaald in Chili heeft de volgende eigenschappen:
zijn energie werkt begrijpend en geeft stabiliteit, werkt op alle chakra's maar vooral op het hartchakra.
Zijn groene licht energie uitstraling is golvend en zijn element is water.
Hij werkt zeer sterk zuiverend en ontzurend, heft storingen op en verlicht en geneest hartepijnen in de breedste zin.
Stimuleert de werking van hersenactiviteit, ideeën en gedachten en visioenen.
Versterkt het zien, letterlijk en het inzicht en stimuleert de sexuele energie.
Het allerbelangrijkste is dat Aardengel Malachiet oude pijnen en trauma's opheldert wanneer men zich daar moedig voor openstelt en deze helpt op te ruimen.
Hij geeft de mogelijkheid NU op aarde bij ons allen een hernieuwde verbinding te laten ontstaan tussen chakra 3 en chakra 4 op niveau 3 en 4 van beide chakra's.
Dat betekent dat wij de afscheiding tussen het kleine ik en de grote ik in onszelf, tussen ons ego en het Hogere Zelf kunnen opheffen en de verbinding kunnen herstellen; de blokkades van de afscheiding kunnen oplossen.
Dan kun je oprecht houden van jezelf omdat je weer weet en voelt dat je in wezen goddelijk bent.
Zo kun je een zuivere dienstbaarheid ontwikkelen omdat je het belang van het geheel, het Godsplan, dus alle mensen en de aarde, bij al je beslissingen automatisch vooropstelt en uitvoert.
We gaan zo van " ikke" naar "wij", dus naar eenheidsbewustzijn en dat is wat verlichting is!