Wereld Engelen Dag 2001-2012

Wereld Engelen Dag werd altijd gehouden op een zondag in oktober.
Het was een gevraagd evenement door de Engelen zelf en betrof een cyclus van 2001 t/m 2012, een belangrijke tijd naar verlichting toe.
Over de hele wereld werd in heel veel landen ieder jaar een wereld engelen dag gehouden.
Ik mocht dit vanaf 2002 organiseren en presenteren, dit was een opdracht van mijn Begeleiders.
En samen met een geweldig en groot team aan vrijwilligers, is dit mogelijk geweest voor mij als paragnostisch engelen medium, om deze dag te kunnen presenteren als een kanaal voor de mensen die deelnamen.
De laatste, de cyclus complementerende keer, werd 7 oktober 2012 gehouden!

De doelstelling van Wereld Engelen Dag was:
het bewust in contact treden met de Engelen en Hun liefde, nabijheid en heling voor ons ervaren. 

Hier vind u alle informatie over de Nederlandse Wereld Engelen Dag. 


 Jaargetal van WEDNaam van de Aardengelsamenwerkings verband met AartsengelPlaats van indalen op aardeThema WED
1 2001 Jaspis Allen

London Engelenenergie
2 2002 Jade Allen Kashmir Engelencontact
3 2003 Robijn Allen Berlijn Hartsenergie
4 2004 Kristal H.A. Jophiël Kaukasus Bezieling
5 2005 Malachiet H.A. Rafaël en Chamuël Chili Heling en genezing
6 2006 Lapis Lazuli Chamuël Afghanistan Vriendschap
7 2007 Toermalijn Michael Brazilië Goedheid en bescherming
8 2008 Seleniet Gabriel Amerika Zuivering en zuiverheid
9 2009 Aquamarijn Haniël Nigeria Afrika Bewustzijn (dus ont-wik-kelen)
10  2010  Ioliet  Zadkiël  Sri Lanka  Overgave
11 2011 Charoiet Jophiël Siberië Devotie
12 2012 Charoiet Jophiël en Metatron de totale aarde DEVOTIE & VERLICHTING
Vanaf 2004 heb ik stichting Engelenwerk opgericht en daar kwam op een gegeven moment ook een website bij.

Vanaf de Wereld Engelen Dag 2005 is er informatie over mijn evenementen op de site gezet.

Hier vind u uitleg over de thema's en de aartsengel en aardengel behorende bij die betreffende WED.wereld engelen dag 2005

Hier volgt informatie over WED 2005 die ik heb mogen ontvangen en doorgeven.

Thema Heling en Genezing.
Samenwerkingsverband tussen Aardengel Malachiet en Aartsengelen Rafaël en Chamuël.

Aartsengel Rafael hoort bij chakra 2 en stuurt de genezende engelen aan, om ons te helpen met gezondheidsproblemen van lichaam, emoties en geest.Hij helpt ook om gezond te blijven en verlicht bij karmische ziekten. Zijn lichtstraal is groen.

Aartsengel Chamuël,chakra 4; de aartsengel die God ziet. Zij stuurt de engelen aan van de liefde en die bewapenen tegen haat en wreedheid, geven troost en bevechten alles wat haaks staat op liefde. Chamuël helpt bij het leren geven van liefde; ook aan jezelf en aan anderen. Zij stimuleert: mededogen, vergeving, respect, vriendschap, alle relaties en communicatie. Op wereld niveau helpt Chamuël bij het oplossen van geloofs en rassenconflicten. Haar lichtstraal is roze-oranje (universele liefde).

Aardengel Malachiet die vannacht ingedaald in Chili heeft de volgende eigenschappen:
zijn energie werkt begrijpend en geeft stabiliteit, werkt op alle chakra's maar vooral op het hartchakra.
Zijn groene licht energie uitstraling is golvend en zijn element is water.
Hij werkt zeer sterk zuiverend en ontzurend, heft storingen op en verlicht en geneest hartepijnen in de breedste zin.
Stimuleert de werking van hersenactiviteit, ideeën en gedachten en visioenen.
Versterkt het zien, letterlijk en het inzicht en stimuleert de sexuele energie.
Het allerbelangrijkste is dat Aardengel Malachiet oude pijnen en trauma's opheldert wanneer men zich daar moedig voor openstelt en deze helpt op te ruimen.
Hij geeft de mogelijkheid NU op aarde bij ons allen een hernieuwde verbinding te laten ontstaan tussen chakra 3 en chakra 4 op niveau 3 en 4 van beide chakra's.
Dat betekent dat wij de afscheiding tussen het kleine ik en de grote ik in onszelf, tussen ons ego en het Hogere Zelf kunnen opheffen en de verbinding kunnen herstellen; de blokkades van de afscheiding kunnen oplossen.
Dan kun je oprecht houden van jezelf omdat je weer weet en voelt dat je in wezen goddelijk bent.
Zo kun je een zuivere dienstbaarheid ontwikkelen omdat je het belang van het geheel, het Godsplan, dus alle mensen en de aarde, bij al je beslissingen automatisch vooropstelt en uitvoert.
We gaan zo van " ikke" naar "wij", dus naar eenheidsbewustzijn en dat is wat verlichting is!

wereld engelen dag 2006

Hier volgt informatie over WED 2006 die ik heb mogen ontvangen en doorgeven.

Wereld Engelen Dag 1 oktober 2006.

Thema: VRIENDSCHAP.

Samenwerkingsverband tussen Aardengel Lapis Lazuli en Aartsengel Chamuël.

Carina mocht begin september 2006 weer doorkrijgen van haar Begeleiders welke Aardengel en waar deze dit jaar voor WED zou indalen.
Het is Aardengel Lapis Lazuli en Hij is ingedaald in Afghanistan in de nacht van 29 op 30 september.
Lapis Lazuli is de Aardengel van Vriendschap en werkt samen met H. Aartsengel Chamuël welke alle relaties beheert.
Vriendschap is het Thema van WED 2006.
Aardengel Lapis Lazuli heeft een blauw gouden energie en deze werkt als sterkste op het keelchakra, chakra 5.
Versterkt de Wil, de goedheid, hulpvaardigheid en zorgzaamheid en beschermt tegen slechte invloeden. Deze Aardengel energie maakt rustig en kalm op een plezierige manier, helpt ons onszelf makkelijker en rustiger te uiten.
Geeft kracht en moed.
Iedereen wordt gezegend met deze genoemde eigenschappen, maar speciaal diegenen die zich overspannen en depressief voelen zullen nieuwe levensmoed en energie ervaren.

Aardengel Lapis Lazuli helpt ons om duidelijk naar onze eigen mogelijkheden te kijken, deze te kunnen zien en te gebruiken, als we daar open voor staan.
Wij zullen meer zelfvertrouwen en kalmte ervaren in onszelf en ons leven onder invloed van Zijn energie. In het oude Egypte werd de steen Lapis Lazuli als Heilig beschouwd en Steen des Hemels genoemd.
Een Aardengel kiest altijd een naam van een edel of halfedelsteen om Zijn energie aan ons kenbaar te maken EN omdat Hij letterlijk in het gesteente van de planeet aarde indaalt.
Een Aardengel heeft tot taak God in de Materie te brengen.
Nu in het verlichtingsproces, om de aarde als planeet en alles wat er op leeft; de mineralen,de planten de dieren, de mensen en alle elementen OOK tot verlichting te helpen komen.

Aartsengel Chamuël heeft een roz-oranje energie welke als je Haar aanroept Zij rechtstreeks in je hart, chakra 4, brengt, om hartenpijn (ook vanuit vorige levens) te helen en je te helpen je hart open te stellen voor de universele liefde: het Christusbewustzijn.
Het kunnen toelaten van de liefde vanuit de Bron en vanuit je ziel naar anderen en naar alles, dus eenheidsbewustzijn ervaren.
Evenals het kunnen toelaten van de liefde die je van anderen en alles wat leeft ontvangt en hier innig dankbaar voor zijn. Deze dankbaarheid laat je liefdesvermogen krachtig en snel groeien.

Op W.E.D. hebben we in het Aardengel-steenaanbiddingsritueel deze Heilige en Liefdevolle en Vriendelijke Energie van het samenwerkingsverbond van de Heilige Aardengel Lapis Lazuli en de Heilige Aartsengel Chamuël ervaren. Iedereen mocht om de beurt een halfedelsteen Lapis Lazuli vasthouden en eerbiedig 3x zijn eigen naam uitspreken (in stilte) en 1x de naam van de Aardengel uitspraken(in stilte).
Hiermee verbond iedereen zich met de energie van deze missie van de Aardengel en de Aartsengel en kregen heling EN gaven onze energie en ons bewustzijn aan de missie.
Zo dienen we Het Goddelijke Plan.
Daarna stak een ieder een kaarsje aan en ging terug zitten op zijn plek om te mediteren.
Dit hele gebeuren werd door Carina verbaal en door Linda Klinkers muzikaal begeleidt.
Hierna volgde een door Carina geleide meditatie over het samenwerkingsverbond van deze Engelen uit de Hoogste Hiërarchieën van de Spirituele en de Materialisatie stroom.

wereld engelen dag 2007

Hier volgt alle informatie over WED 2007 die ik heb mogen ontvangen en doorgeven.

Thema: GOEDHEID en BESCHERMING.
Samenwerkingsverband tussen Aardengel Toermalijn en Aartsengel Michaël.

Mijn gechannelde begeleiding voor de aanbiddingsceremonie. 

Helpers bij de aanbiddingtafels.
Mensen volg hun aanwijzigingen.
Iedereen gaat in absolute stilte naar een aanbiddingpunt, je neemt de toermalijn in beide handen, spreekt in gedachten eerbiedig je eigen naam uit en neemt daarmee de hoge trilling van de energie van de toermalijn in je aura op.
Hierdoor wordt er aan je zenuwstelsel gewerkt en vind een hoogstaande energie overdracht plaats. Dat gaat heel snel.
Daarna steek je een kaarsje aan om deze engelen te vereren en licht aan de wereld aan te bieden.

Ik mocht begin september 2007 weer doorkrijgen van mijn Begeleiders welke Aardengel en waar deze dit jaar voor WED zou indalen.
Het is Aardengel Toermalijn en Hij is ingedaald in Brazilië in de nacht van 30 september op 1 oktober.
Toermalijn is de Aardengel van Goedheid en Bescherming en werkt samen met H. Aartsengel Michaël die het goede bewaakt en tegen het kwade beschermt. Goedheid en Bescherming zijn dan ook de thema's van W.E.D. 2007.

Aardengel Toermalijn heeft net als aarstengel Michaël een blauw gouden energie en deze werkt als sterkste op het voorhoofdchakra, het derde oog. chakra 6.
Samen stimuleren zij het edelste en gevoeligste in de mens.
Deze energie maakt helder en versterkt de geest, duizeligheid verdwijnt en de stap van de mens wordt vast en zeker.
Hij stimuleert op rechtop te gaan en door te zetten ook als het moeilijk is.
Chaos wordt omgezet in rust en harmonie.
Negativiteit van ons zelf, zoals woede, opgekropte agressie en ongeduld, worden omgezet in een positieve levensinstelling. Bij verdriet is de energie zeer troostend en bemoedigend.

Net als Michaël beschermt en neutraliseert Toermalijn negatieve energieën van gsm masten, computerstraling, elektrische spanningsvelden, electro smog enz. Deze energieën worden geneutraliseerd en de vermoeidheid die daardoor ontstaat wordt geëlimineerd.
Ook biedt Toermalijn samen met Michaël bescherming tegen de invloed van negatieve mensen, zodat de focus op de eigen verlichting blijft.
Hij versterkt vertrouwen en overgave aan de Bron.
Versterkt de Wil, de goedheid, hulpvaardigheid en zorgzaamheid en beschermt tegen slechte invloeden van welke aard dan ook.
Deze Aardengel energie maakt rustig en kalm op een plezierige manier, helpt ons onszelf makkelijker en rustiger te uiten.
Geeft kracht en moed.
Iedereen wordt gezegend met deze genoemde eigenschappen, maar speciaal diegenen die zich belaagd voelen door negatieviteit van binnen uit of van buiten af, zullen zich bevrijdt en beschermt voelen en nieuwe levensmoed en positiviteit ervaren!

Deze machtige Engelen omhullen ons met hun krachtige helende energieën en helpen ons om duidelijk naar onze eigen mogelijkheden te kijken. Deze te kunnen zien en te gebruiken, als we daar open voor staan.
Wij zullen meer zelfvertrouwen en kalmte ervaren in onszelf en ons leven, onder invloed van Hen.

In het oude Egypte werd de steen Toermalijn als Heilig beschouwd en Steen der Bescherming genoemd.
Een Aardengel kiest altijd een naam van een edel of halfedelsteen om Zijn energie aan ons kenbaar te maken EN omdat Hij letterlijk in het gesteente van de planeet aarde indaalt.
Een Aardengel heeft tot taak God in de Materie te brengen.
Nu in het verlichtingsproces, om de aarde als planeet en alles wat er op leeft; de mineralen,de planten de dieren, de mensen en alle elementen OOK tot verlichting te helpen komen.

Aartsengel Michaël heeft een blauwe energie welke als je Hem aanroept Hij rechtstreeks in je voorhoofdchakra, chakra 6, brengt. Om je hoofd helder en je doel duidelijk te maken, waarom je hier bent, wat jouw opdracht is: als mens als lichtwerker in welke hoedanigheid dan ook.
Hij helpt je om negatieve ego stukken als jaloezie, gierigheid, haat, woede en ontrouw en kortzichtigheid te onderkennen en op te ruimen.
Zodat je goedheid en waarheid kunt zien en voelen en dit toepassen in je leven.
Hij biedt je alle bescherming die je nodig hebt tegen deze negativiteit om waarlijk positiviteit te voelen en uit te dragen.
Dan wordt je een soldaat in zijn leger, een lichtsoldaat, een lichtwerker. En zo ben je ontvankelijk voor de Christus energie; de onvoorwaardelijke en onbaatzuchtige liefde.
Zuivere liefde voor jezelf en zuivere liefde en goedheid voor anderen.
Daarmee help je jezelf in het verlichtingsproces en help je anderen in hun verlichtingsproces.
Zo ontstaat waarlijk eenheid tussen ons mensen en uiteindelijk eenheid op de aarde.

wereld engelen dag 2008

Thema: ZUIVERING EN ZUIVERHEID 
Samenwerkingsverband: AARDENGEL SELENIET EN AARTSENGEL GABRIëL.


Ik mocht begin september 2008 weer doorkrijgen van mijn Begeleiders welke Aardengel en waar deze dit jaar voor W.E.D. zou indalen en met welke Aartsengel deze dit jaar samenwerkt.
Het is Aardengel Seleniet en Hij is ingedaald in Amerika in de nacht van 3 op 4 oktober en hij werkt nauw samen met de HA Gabriël.
Zuivering en Zuiverheid is het Thema’s van WED 2008.
Seleniet is de Aardengel van Inzicht en werkt samen met de H. Aartsengel Gabriël die Hoop en Harmonie vertegenwoordigt.