De Goddelijke Hiërarchieën en engelenhiërarchie


Geestgod

Hierom heen de Tronen, Machten en Krachten

Hieruit voort 2 indalende stromen en 1 opstijgende stroom
Indalend (van God komend) Opstijgend (naar God gaande) Indalend (van God komend)

Spirituele Stroom   Materialisatie Stroom
Serafijnen   Cherubijnen
Metatron   Melchizedek
Aartsengelen Ra groep van de Opgestegen Meesters Aardengelen
Engelen   Natuurengelen
    Natuurgeesten
  Gidsen  
  de mens   
Doel: God bij de mensen te brengen. Doel: het Godsplan te verwezenlijken. Doel: God in de materie te brengen.
Lees meer: De Goddelijke Hiërarchieën en engelenhiërarchie