Aankondiging in Paravisie

In de onderstaande pdf bestanden kunt u de aankondiging in de Paravisie lezen.
klik aan pagina 1 of pagina 2.

Pagina 1 - Pagina2

Kerst en engelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Volgens de oude geschriften werd de komst van Jezus naar de aarde, door een engel aangekondigd. En zo ontmoeten we, door de hele geschiedenis van het leven van Jezus heen, altijd een of andere engel.

“Wat is nu eigenlijk een engel”, wordt mij vaak gevraagd.
Mijn Begeleiders gaven daarop dit antwoord: “een engel is een manifestatie van de energie van God de Vader en de Moeder. Een engel is nooit een mens geweest en een mens zal nooit een engel worden. De mens heeft een ander ontwikkelingspad. Een engel is door God zelf geschapen en draagt enkel Zijn energie in zich en kent geen andere bewustzijnsstaat dan dienstbaarheid aan de Bron en al wat leeft. Waarbij de mens het centrum van het Godsplan is en engelen aan de mens zijn toegewezen door God persoonlijk. Zoveel houden de Vader en de Moeder van de mens.”
Je hangt wellicht je huis vol met engelenbeeldjes en afbeeldingen, vooral met kerst. Maar begrijp je ook waar het werkelijk om gaat? Bijna iedere mens vindt engeltjes schattig en we hebben engelen-spreekwoorden genoeg, die vaak gebezigd worden. Als iemand aan een ernstige situatie is ontsnapt zegt men: “je had zeker een engeltje op je schouder”. Er is geen godsdienst die niet refereert aan engelen en aartsengelen. Maar zijn ze ook een reële bestaansvorm voor je?

Besef je ook écht, dat je zo bijzonder en zo belangrijk bent in de ogen van God, dat hij je een machtige energievorm heeft toegewezen die altijd bij je is, dag en nacht. Die onvoorwaardelijk van je houd, wat jij ook doet of niet doet, of je het goed of fout doet, of je in God gelooft of Hem verwerpt. Gods liefde is altijd diep in je aanwezig en altijd om je heen door je beschermengel en alle engelen die zich bij je scharen als jij erom vraagt.

Als je zou beginnen met dit te beseffen; dat jij het zó geliefde en gekoesterde kind van het Opperwezen bent. Dat jij de creator van jouw leven bent en dat machtige energievormen zich aan jouw zijde scharen wanneer jij dat wilt. Dan ga je jezelf geheel en totaal anders zien. Dan zie je niet je minpunten en is er geen afkeuring; niet van je lijf, niet van je emoties en niet van je geest. Maar dan ga je jezelf zien door de ogen van een engel: je ziet dat je dapper bent omdat je weer geïncarneerd bent om te leren. Je ziet dat schoonheid gelijk is aan het licht en de liefde die je ervaart en uitdraagt. Je ziet jezelf als een mens met een goddelijke inborst, bedoeld om grootste dingen te doen in jouw eigen leven en op jouw eigen ontwikkelingspad.
Vanuit het besef dat je nooit, geen enkele seconde, alleen bent, maar altijd omringd door liefde en licht en gekoesterd word als een geliefd kind van het machtige universum. Vanuit dát besef ga je simpelweg en tegelijkertijd zo essentieel; oprecht houden van jezelf.
Niet vanwege je uiterlijk of je prestaties, maar omdat je een mens bent die leeft en leert en zijn best doet.
En dan zie je niet alleen jezelf als bijzonder, maar ieder ander mens. Want die mens is net als jij in wezen goddelijk en net als jij onderweg en heeft net als jij minstens één engel bij zich.
En om ons dit bewustzijn te laten ervaren en te onderwijzen is Jezus geïncarneerd. En uiteindelijk overschaduwd door de eerste energie die Bron ontsprongen is: de Christusenergie welke puur licht en liefde is.

De essentie van kerst is hoop.
Hoop op een leer- en ontwikkelingsproces in ons leven, zodat wij, net als Jezus ons voorgeleefd heeft, ook ons lagere ego, ons eigen donker, kunnen overwinnen en zo het rad van karma kunnen ontstijgen. En de engelen helpen ons hierbij, als wij er maar om vragen.
Zalig Kerstfeest.